Nadine Obert, geb. Kreft (Kursleitung / Koordination)


 • fitdankbaby®-MINI-Kursleitung
 • fitdankbaby®-MAXI-Kursleitung
 • fitdankbaby®-OUTDOOR-Kursleitung
 • fitdankbaby®-PRE-Kursleitung
 • fitdankbaby® REKTUSDIASTASE zertifiziert
 • Groupfitness B-Lizenz
 • DTB Beckenbodentrainerin
 • Kursleiterin Progressive Muskelrelaxation
 • Functional and Careful-Instructor
 • Kursleiterin Babys in Bewegung - mit allen Sinnen
 • Mutter einer Tochter

Susann Sevinc (Kursleitung)


 • fitdankbaby®-MINI-Kursleitung
 • fitdankbaby®-MAXI-Kursleitung
 • fitdankbaby®-OUTDOOR-Kursleitung
 • fitdankbaby® REKTUSDIASTASE zertifiziert
 • International functional and careful Instructor
 • Personaltrainerin
 • DTB Beckenbodentrainerin
 • Liz. Functional Trainer
 • Bewegungstrainerin
 • Zweifache Mutter

Urte Sturm (Kursleitung)


 • fitdankbaby®-MINI-Kursleitung
 • fitdankbaby®-MAXI-Kursleitung
 • fitdankbaby®-OUTDOOR-Kursleitung
 • fitdankbaby®-PRE-Kursleitung
 • fitdankbaby® REKTUSDIASTASE zertifiziert
 • Fitnesstrainerin B-Lizenz
 • DTB Beckenbodentrainerin
 • Mutter eines Sohnes